Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

 

Hanne og Leif's hjemmeside
 
Byggefejl - en uløst opgave
Kondens i aftrækskanaler
Mangelfri aflevering
Brugere- og driftsvejledninger
Digitalt byggeri Barrierer
Kan byggeprocessen programmeres?
Fremtidens byggeplads
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggefejl - en uløst opgave

Februar 2009

I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen om, at byggefejl skulle halveres på 3 år. Dette er ikke sket!
Byggefejl er en pestilens for alle, men hvorfor er der ingen der gør noget alvorligt ved årsagerne?
Det er let at udarbejde handlingsplaner, men disse planer er meget lidt værd, når der ikke er kraft og sanktioner bag handlingsplanerne. Der kan godt være at viljen er tilstede blandt organisationernes ledelser, men ledelserne formåer ikke at få handlingen formidlet helt ud til de sidste led i organisationerne - de enkelte rådgivere, leverandører, entreprenører og den enkelte håndværker.

Læs mere
Til top

Kondens i aftrækskanaler
november 2007
Det er ubehageligt, at stå i badet og fået et koldt dryp fra aftrækskanalen. Det oplever mange, hvor aftrækskanalen er lang og er ført gemmen kolde tagrum. Er kanalen fremstillet af PVC,polystyren eller lign. kan aftrækskanalen behandles, så risiko for kondensdryp reduceres væsentlig.

Læs mere
Til top

Mangelfri aflevering
juli 2006
Udbedring af fejl og mangler efter aflevering, er en af de svøber, som byggebranchen lever med. Desværre er det bygherren og brugerne, der lider.
Det er ikke nok, at entreprenørerne reklamer med ”mangelfri aflevering”, entreprenørerne må også have værktøjerne til at kunne opfylde løftet!
Læs mere
Til top

Brugere- og driftsvejledninger til byggeri - vejledning om vejledninger
oktober 2005
Bruger- og driftsvejledninger skal være et redskab til: brugerne om anvendelse af bygningsdelene på den meste optimale måde og udnyttelse af de faciliteter der er stillet til rådighed, driftspersonalet kan vedligeholde bygningsdelene optimalt, driftspersonalet eller tilkaldte specialister kan finde, hvor de aktuelle installationer eller bygningsdele findes. Forestil dig, at brugerne skal have pudset de vendbare vinduer, men kan ikke ”slå børnesikringen fra”. Eller der sker et svigt i installationerne, og driftspersonalet tilkalder specialister. Specialisterne ankommer en mørk nat i strid blæst og regnen står ned i ”tove” - så kan det være en sur opgave at finde hvor hvad er. Bruger- og driftsvejledninger er kommunikation fra en eller flere til brugerne og driftspersonalet (for eksempel fra ingeniøren der har udført projektet, eller den entreprenør der har udført bygværket, eller den producent der har fremstillet produkterne). Er denne kommunikation ikke gennemført på modtagernes præmisser, så er der en latent risiko for at ”kæden springer af”, med de konsekvenser, at bygværket eller bygningsdelene anvendes eller vedligeholdes fejlagtig.
Læs mere
Til top

Digitalt byggeri Barrierer
november 2005
Det digitale byggeri har en stor fremtid og det er ikke et spørgsmål om det kommer, men hvornår det kommer og er fuldt integreret. Der er ingen tvivl om at det digitale byggeri vil have en lang række af fordele for alle parter i byggeriet, men der er også en række barrierer. Fra 2007 skal statslig og statsstøttet byggeri gennemføres via IT-teknologien og det er et spørgsmål om byggeriets parter kan nå at blive klar!
Læs mere
Til top

Kan byggeprocessen programmeres?
juni 2003
Robotter!
Små og store drenge konkurrerer om at fremstille og programmere en robot til at gennemkøre en forud fastlagt bane med diverse forhindringer som for eksempel forcere en trappe, tænde lamper, slukke lys og så videre. Når der er reportage i fjernsynet om disse „store“ drenges leg med moderne teknik, kunne jeg -sådan ved vanvare - komme til at filosofere over, at imellem kunne det være rart, hvis byggeprocessen kunne programmeres tilsvarende. Men, på den anden side - så ville byggelederens og entreprise-lederens opgaver nok blive lidt triste og uden udfordringer! Det at programmer en proces eller en handling er ikke en opgave uden udfordringer, men udfordringerne - set i en byggeproces - har en anden karakter og en anden tankegang - så måske kan bygge-processen alligevel „programmeres“, blot det iagttages, at elementet der skal programmeres ikke er en clips, men et følende og tænkende individ – et menneske.
Læs mere
Til top

Fremtidens byggeplads
juli 1999
På denne regnfulde arbejdsdag, var sjakbejsen for det ene af de 3 apterings-multisjak, den første der ankom til byggepladsen. Belysningen over skurbyen var ikke tændt ”Så er elektronikken igen ude af drift”, tænkte sjakbejsen ...”det er altid noget, at lyset stadig kan tændes manuelt”. Det er en tankevækkende tanke, at her i moderne tider tænkes stadig: Hvor er det dejligt, at ”tingene” kan udføres manuel - og af mennesker! .. og så tændte sjakbejsen for PC’eren og åbnede forbyggesagens web-side for at se de seneste tilsynsnotater, projektændringer, hvornår der kommer materiale og .... .
Læs mere
Til top

 

 

 

Byggetekniske artikler
© Copyright Hanne og Leif Bertelsen, Mosevej 3, 7470 Karup. Webmaster - tryk her
Site oprettet november 2010