Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

 

Hanne og Leif's hjemmeside
 
16 gode råd mod stress
Information der virker
Fysioterapeuterne der er gode
Plej dit netværk ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plej dit netværk … … eller ”Vejen til et nyt job”

februar 2002

I slutningen af august 2001 fik jeg ”prikket”. Efter næsten 15 års ansættelse var det en overraskelse af de helt store - en ubehagelig overraskelse.  Jeg følte selv, at jeg havde udfyldt mit job godt og grundigt - jeg ”brændte” for jobbet - og jeg havde hele tiden forsøgt at være på forkant med udviklingen, lovgivningen etc.  Efter en tid med bearbejdelser og analyser af min situation - min dåbsattest er af ”model 1945” - begyndte jeg at se fremad, begyndte at planlægge det ”at få et nyt job”.  I sig selv var det et fuldtidsjob!

Læs mere

Til top

Information der virker

april 2001

Skatteministeriet har i skrivelse af den 17. februar 19xx meddelt, at bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 123 af 20. januar 19xx, om skattefri godtgørelse ....“.

Ja, sådan kunne et opslag se ud for nogle få år siden, masser af uforståelige ord, med underforståede meninger, som kun få udvalgte kunne forstå. Det blev kaldt kancellisprog!

Kancellisproget er tungt og svært „fordøjeligt“, og for „uindviede“ er der rige muligheder for misforståelser, hvis læseren i det hele taget fik læst hele meddelelsen. Mange gav simpelthen op og mistede derved værdifuld information. Meddelelsens form gav ikke læseren lyst til at læse, der var ingen opmærksomhed, ingen forståelse, ingen erindring, ingen effekt - alt i alt: meddelelsen var spildt!

I vor travle hverdag hvor informationerne vælter ind fra alle sider - avisen, radioen, TV’et, internettet, e-mails, etc. - er der ingen der har tid til at dvæle ved „kryptiske“ meddelelser/skriftlige informationer.

Vi lever i et overkommunikeret samfund, hvorfor det har betydning at netop vor information bliver læst. Midlet er sproget, layoutet, billeder etc. for at vor information får opmærksomheden. Meddelelsen skal være direkte, kort og præcis.

Reklamebranchen har forstået signalerne fra forbrugerne, og den viden kan alle der benytter sig af skriftlig information drage nytte af:

- skriv kort,

- skriv præcis,

- skriv

Der er ingen „facitliste“ for hvordan en information skal udarbejdes, men ved at benytte en håndfuld virkemidler, er der stor sandsynlighed for at informationen virker!

Læs mere

Til top

16 gode råd mod stress

Tro på din egen indbyggede styrke. Væk med medicin og naturmedicin. Nøglen til indre lykke er her:

Læs mere

Til top

 

 

 

Andre artikler
© Copyright Hanne og Leif Bertelsen, Mosevej 3, 7470 Karup. Webmaster - tryk her
Site oprettet november 2010